Ruská Bystrá

Lokalita naDosah ByNid

nezistené

nezistené

CHRÁM PRENESENIA OSTATKOV SV. MIKULÁŠA V RUSKEJ BYSTREJ

 

Kontakt pre jednotlivcov:

Gréckokatolícky farský úrad

Ruský Hrabovec 119, 072 64 Podhoroď

tel.: +421 56 658 40 46

mobil: +421 905 885 789

 

Kontakt pre skupiny:

Cestovná agentúra Byzant

Hlavná 3, 080 01 Prešov

tel.: +421 51 756 26 68

e-mail: info@drevenechramy.sk

web: www.drevenechramy.sk

 

Cerkiew pw. Przeniesienia Szczątków św. MikołajaW przepięknym otoczeniu lasów u stóp Wyhorlatu, w miejscowości Ruská Bystrá znajduje się, położona najbardziej
na wschód spomiędzy wszystkich słowackich kościołów drewnianych, wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, greckokatolicka cerkiew Przeniesienia Szczątków św. Mikołaja. Została zbudowana w 1730 roku. Wznosi się na wzgórzu pośrodku miejscowości i pięknie harmonizuje z zielonym tłem rosnących tam ogromnych drzew.

 

Maleńka miejscowość Ruská Bystrá leży w powiecie Sobrance, około 105 kilometrów od Koszyc. Liczy jedynie nieco ponad stu mieszkańców. Jej otoczenie oferuje naprawdę nieskończoną ilość możliwości aktywnego wypoczynku dla ciała i umysłu. Wędrując szlakami turystycznymi można przemierzać do woli okoliczne lasy. Przez Ruską Bystrą prowadzi także rowerowy Szlak Ikon, zaczynający się w Inovcach i wiodący aż do Novej Sedlicy. Wytrawni turyści mogą wyruszyć spod cerkwi w Ruskiej Bystrej na zachód aż do kolejnego miejsca światowego dziedzictwa – Puszczy Wyhorlackiej.

 

Najbardziej wysunięty na wschód spośród drewnianych kościołów w słowackich Karpatach wpisany na listę UNESCO.

Wyjątkowe miejsce spokoju, gdzie w cieniu niewielkiej cerkiewki otoczonej majestatyczną przyrodą można się oddać rozmyślaniom nad sensem życia.

We wnętrzu dominuje pięciorzędowy ikonostas. Ikonostas to serce każdej świątyni obrządku wschodniego,
a równocześnie architektonicznie i sakralnie oddziela prezbiterium (miejsce szczególnego przebywania Boga) od nawy (miejsca przeznaczonego dla wiernych). W Ruskiej Bystrej w pierwszym głównym rzędzie ikonostasu znajdują się ikony przedstawiające Bogurodzicę Hodegetrię, Chrystusa Nauczyciela, św. Mikołaja i św. Paraskiewę. Ze względu na małe rozmiary obiektu, ikonostas jest nietypowo umieszczony również na bocznych ścianach, a nawet na stropie cerkwi. W swiątyni znajduje cenna ikona Ukrzyżowania.

 

Trójdzielny budynek został zbudowany na planie połączonych ze sobą kwadratów i składa się z małego prezbiterium, nawy oraz wieży. Zrębowe ściany nie są szalowane, lecz chroni je wysunięty dach kryty gontem. Z zewnątrz cerkiew prezentuje się skromnie. Jedynym wyraźniejszym elementem dekoracyjnym jest zakończenie wieży dzwonnej, któremu jednak daleko do bogatych zdobień charakterystycznych dla innych greckokatolickich cerkwi drewnianych w regionie Karpat.

 

 

 

 

SHARE!

Więcej przystanków

Zobacz, jak inni mówią o Koszyce Region na TripAdvisore.

TripAdvisor: Przeczytaj recenzje, porównaj ceny i dokonaj rezerwacji.