Jaskinia Jasowska

Lokalita naDosah ByNid

Typ

Cena

dospelí

5,00 €

deti 6-15 rokov, invalidi *1

2,50 €

študenti, seniori nad 60 rokov *2

4,00 €

Foto-video bez použitia statívu *3

7,00 €

Mimoriadny vstup *4

30,00 €

*1 - Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom

*2 - Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov

*3 - Foto-Video - Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.

*4 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

 

Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb. Vstupenky sa predávajú 15 min. pred vstupom.

Rezervovanie vstupu sa nevykonáva. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.

Platby kartou nie sú možné.

Mesiac

Hodina

1. 1.-31. 3.; 1. 11.-31. 12.

zatvorené

1. 4.-31. 5.; 1. 9.-31. 10.

9.30, 11.00, 12.30, 14.00 h

1. 6.-31. 8.

9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.0; 15.00; 16.00 h

Ing. Jozef Menda

044 23 Jasov

tel. č.: +421 55 466 41 65

e-mail: jasovj@ssj.sk

web: http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/11-jasovska-jaskyna

 

Pierwsza jaskinia na Słowacji udostępniona do zwiedzania. 

Aż jedna piąta populacji cierpi na alergie i musi zażywać leki. Nie zawsze jednak lekarstwa są jedynym rozwiązaniem, ponieważ alternatywnym sposobem jest również speleoterapia – metoda wykorzystująca właściwości jaskiń, a przede wszystkim aerozolu obecnego w środowisku podziemnym. Warunków panujących w jaskini właściwie nie można sztucznie odtworzyć, bo nie występują w nich pyły i alergeny, a wilgotność względna wynosi prawie 100%. Właśnie Jaskinia Jasowska, jako jedna z trzech jaskiń w kraju, jest wykorzystywana do leczenia chorób dróg oddechowych.

 

 

Ze wszystkich jaskiń wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w naszym regionie najszybciej z Koszyc można dostać się do Jaskini Jasowskiej. Zajmuje to około pół godziny. Jaskinia znajduje się na zachodnim skraju miejscowości Jasów, a dojeżdża się do niej skręcając z drogi krajowej E571 koło stacji benzynowej w miejscowości Moldava nad Bodvou. Wejście do jaskini jest oddalone od parkingu zaledwie o 100 metrów i nie trzeba pokonywać żadnych przewyższeń.

 

Z jaskiń wpisanych na Listę światowego dziedzictwa leży najbliżej Koszyc.

Poza działaniem leczniczym Jaskinia Jasowska jest też wiernym świadkiem historii – ponoć jaskinię odkrył któryś
z mnichów zakonu norbertanów w Jasowie, przy czym pierwsze pisemne wzmianki o istnieniu tego zakonu pochodzą z XII wieku. W jaskini dokonano też licznych odkryć archeologicznych, które świadczą o tym, że była ona zamieszkiwana już w neolicie, a niektóre wskazują nawet, że mogła być przez krótki czas zasiedlona nawet w paleolicie. Na ścianach jaskini znajduje się wiele napisów, na przykład wyjątkowo cenny napis z 1452 roku, w którym odnotowano zwycięstwo wojsk Jána Jiskry z Brandýsa w bitwie pod Łuczeńcem, który jest najstarszym udokumentowanym napisem znajdującym się w słowackich jaskiniach. Natomiast w Katedrze Nietoperzy widnieje data 1576.

Jedna z trzech słowackich jaskiń wykorzystywanych do speleoterapii.

Od 1995 roku zaczęto organizować w Jaskini Jasowskiej pobyty lecznicze dla dzieci chorujących na alergię i astmę. Odbywają się one w Katedrze Nietoperzy.

Wiele części jaskini upiększają bogate formy krasowe, uwagę przyciągają kamienne „wodospady” oraz bębny. Naukowcy odkryli w jaskini aż 19 gatunków nietoperzy, które gromadzą się tam przede wszystkim w zimie. To właśnie Jaskinia Jasowska jest jednym z najważniejszych na Słowacji zimowisk podkowca dużego. Udostępniona dla zwiedzających część jaskini ma długość 550 metrów, a zwiedzanie trwa 45 minut. Zwiedzający na pewno „poczują
ją w nogach“, ponieważ muszą pokonać 314 schodów. Temperatura w jaskini waha się między 8,8 a 9,4°C, a wilgotność względna wynosi 90 do 98%.

 

Słowacja wraz z Niemcami są prekursorami speleoterapii.

 

 

 

 

SHARE!

Więcej przystanków

Zobacz, jak inni mówią o Koszyce Region na TripAdvisore.

TripAdvisor: Przeczytaj recenzje, porównaj ceny i dokonaj rezerwacji.