Jaskinia Gombasecka

Lokalita naDosah ByNid

Typ

Cena

dospelí

5,00 €

deti 6-15 rokov, invalidi *1

2,50 €

študenti, seniori nad 60 rokov *2

4,00 €

Foto-video bez použitia statívu *3

7,00 €

Mimoriadny vstup *4

30,00 €

*1 - Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom

*2 - Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov

*3 - Foto-Video - Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.

*4 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

 

Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb. Vstupenky sa predávajú 15 min. pred vstupom.

Rezervovanie vstupu sa nevykonáva. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.

Platby kartou nie sú možné.

Mesiac

Hodina

1. 1.-31. 3.; 1. 11.-31. 12.

zatvorené

1. 4.-31. 5.; 1. 9.-31. 10.

9.30, 11.00, 12.30, 14.00 h

1. 6.-31. 8.

9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.0; 15.00; 16.00 h

Ján Ambrúž

049 11 Plešivec

tel. č.: +421 58 788 20 20

e-mail: gombj@ssj.sk

web: http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/9-gombasecka-jaskyna

 

Makarony krasowe w Jaskini Gombaseckiej osiągają długość nawet 3 metrów.Na terenie destynacji Koszyce znajduje się kilka udostępnionych do zwiedzania jaskiń, każda z nich jest na tyle wyjątkowa, że należy ją zobaczyć na własne oczy. To samo dotyczy Jaskini Gombaseckiej, której wnętrze zdobią przepiękne zwisające ze stropu iglice. Są to wyjątkowo cienkie makarony krasowe (formy stalaktytowe), których różnorodność świadczy o nieskończonej wielości tworów przyrody. Ewenementem na skalę europejską są śnieżnobiałe szkliste makarony o grubości od 2 do 3 milimetrów i długości 3 metrów. Odcinają się one wyraźnie na tle brązowo-czarnych ścian.

 

Jaskinia położona jest około 10 kilometrów na południe od Rożniawy, na terenie Parku Narodowego Słowacki Kras,
a wejście do niej znajduje się na wysokości mniej więcej 250 m n.p.m. Tuż przed wejściem znajduje się parking.
Z Koszyc należy udać się w kierunku Rożniawy, a następnie jadąc w kierunku na Tornaľę skręcić w lewo na Silicę.

 

Pierwsza jaskinia na Słowacji, którą zaczęto wykorzystywać do speleoterapii.

Jaskinię Gombasecką odkryli w 1951 roku grotołazi amatorzy z Rożniawy. Najefektowniejszymi pomieszczeniami
w jaskini są: Sala Marmurowa z głęboką na osiem metrów studnią oraz Sala Hiroszima, w której dominuje stalagnat przypominający grzyb atomowy. W Sali Ladislava Heréniego (noszącej imię jednego z jej odkrywców) cienkie makarony występują tak gęsto, że wyglądają jak kamienny deszcz.

Jaskinię Gombasecką

Do systemu jaskiń należy też Silicka Jaskinia Lodowa – najniżej położona jaskinia lodowa w strefie klimatu umiarkowanego.

Jaskinia Gombasecka, jest jedną z najmłodszych słowackich jaskiń, jeśli chodzi o jej powstanie, a z całej jej długości (około 1,5 kilometra) do zwiedzania udostępniono niecałe 300 metrów. Trasa przechodzi przez niemal cały ten odcinek dwukrotnie, dlatego zwiedzanie trwa pół godziny. Sam spacer po jaskini nie jest forsowny fizycznie, ponieważ łączne przewyższenie wynosi tylko 7 do 8 metrów. W dodatku panujące w jaskini warunki klimatyczne są odpowiednie do leczenia chorób dróg oddechowych – temperatura w niej oscyluje koło +9°C, wilgotność względna waha się pomiędzy 95% a 97%. Również z tych powodów Jaskinia Gombasecka zaczęła już w 1968 roku, jako pierwsza
na Słowacji, być wykorzystywana do speleoterapii.

Jaskinia Gombasecka

W lecie 2016 r. bracia Tomáš i Ľuboš Suchý odkryli dotychczas nieznane części Jaskini Gombaseckiej, w których znajduje się wielkie jezioro. Łączna znana długość jaskini z nowymi korytarzami wynosi zatem 2 km. Nowe pomieszczenie jest trudno dostępne, więc mogą się do niego dostać jedynie doświadczeni speleolodzy.

 

SHARE!

Więcej przystanków

Zobacz, jak inni mówią o Koszyce Region na TripAdvisore.

TripAdvisor: Przeczytaj recenzje, porównaj ceny i dokonaj rezerwacji.