Jaskinia Domica

Lokalita naDosah ByNid

Typ

Cena

Okruh s plavbou

Krátky okruh *5

dospelí

8,00 €

6,00 €

deti 6-15 rokov, invalidi *1

4,00 €

3,00 €

študenti, seniori nad 60 rokov *2

7,00 €

5,00 €

Foto-video bez použitia statívu *3

7,00 €

7,00 €

Mimoriadny vstup *4

50,00 €

50,00 €

*1 - Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom

*2 - Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov

*3 - Foto-Video - Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.

*4 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

*5 - Pri prevádzkovaní okruhu s plavbou sa okruh bez plavby realizuje len po dohode so správcom jaskyne po objednaní, pri minimálnom počte 30 osôb. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

 

Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb. Vstupenky sa predávajú 15 min. pred vstupom.

Rezervovanie vstupu sa nevykonáva. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.

Platby kartou nie sú možné.

Mesiac

Hodina

1. 1.-31. 1.; 24. 12.-26. 12.

zatvorené

1. 2.-31. 5.; 1. 9.-23. 12.; 27.-31. 12.

9.30, 11.00, 12.30, 14.00 h

1. 6.-31. 8.

9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.0; 15.00; 16.00 h

Ing. Ottó Lörincz

049 55 Dlhá Ves

tel. č.: +421 58 788 20 10

e-mail: domica@ssj.sk

web: http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/7-domica

 

Żyje w niej 16 gatunków nietoperzy 

Jeśli ktoś chce poznać prawdziwe, wręcz baśniowe tajemnice jaskini, to Domica jest już na zawsze połączona ze światem fantazji, w którym walczą ze sobą dobro i zło, bo 1982 roku kręcono tu słynną baśń O soli cenniejszej niż złoto z gwiazdorską obsadą aktorską.

 

 

Jaskinia, oddalona 95 km od Koszyc, leży na terenie Parku Narodowego Słowacki Kras i wraz z jaskinią Baradla, należącą do Parku Narodowego Aggtelek, znajdującego się na terenie Węgier, tworzy wyjątkowy kompleks jaskiń o łącznej długości 25 kilometrów.

 

W jaskini odbywa się spływ podziemną rzeką Styks.

Domica jest najdłuższą jaskinią Słowackiego Krasu, a zwiedzający mają do wyboru dwie trasy – małą pętlę o długości 780 metrów (45 minut) i dużą pętlę, ze spływem łódką podziemną rzeczką Styks, o długości 930 metrów (60 minut). Temperatura w jaskini waha się w przedziale od 10,2 °C do 11,4 °C, a wilgotność oscyluje między 95% a 98%.

Bogata szata naciekowa Domicy.

Oprócz bogatych zjawisk krasowych Domica przyciąga głównie wieloma gatunkami nietoperzy. Dotychczas stwierdzono występowanie w niej aż 16 gatunków, przy czym najliczniej reprezentowany jest podkowiec śródziemnomorski (Rhinolophus euryale), którego kolonia składającą się z 1000 do 2000 osobników jest jedyną
tego typu na Słowacji. Jaskinia jest żywym świadectwem życia i działalności człowieka pierwotnego. Znaleziska archeologiczne liczące 5 – 6 tysięcy lat świadczą o tym, że Domica była zamieszkiwana i wykorzystywana w młodszej epoce kamienia.

Jedną z głównych atrakcji Domicy, dzięki której stała się znana, jest podziemna rzeczka Styks.

Jedną z głównych atrakcji Domicy, dzięki której jaskinia stała się znana, jest podziemna rzeczka Styks, nosząca symboliczną nazwę nawiązującą do rzeki z mitologii greckiej. Warunkiem osiągnięcia wystarczającego poziomu wody są jednak właściwe warunki atmosferyczne w czasie zimy, czyli odpowiednie opady śniegu, bo wiosenne i letnie przybory wód już tego nie zapewniają. Spływ podziemną rzeczką Styks odbywa się na odcinku około 150 metrów.

 

 

W Domicy żyje aż 16 gatunków nietoperzy.

Podziemne zwiedzanie można kontynuować po węgierskiej stronie granicy, w jaskini Baradla, która jest częścią tego samego wpisu na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO. Domica to jaskinia, w której sezon zaczyna się już w lutym, a kończy się dopiero w grudniu, czyli dostępna jest przez 11 miesięcy w roku.

SHARE!

Więcej przystanków

Zobacz, jak inni mówią o Koszyce Region na TripAdvisore.

TripAdvisor: Przeczytaj recenzje, porównaj ceny i dokonaj rezerwacji.